En tråkig dag för oss som älskar speedway

Smedernas ekonomiska situation och beslutet att begära sin klubb i konkurs resulterar i en massa förlorare. Först och främst Smederna förståss. Klubben, förarna, fansen, sponsorerna, kommunen m. fl. kommer självfallet i första rummet, men beslutet ger återverkningar i praktiskt taget hela speedwayvärlden. I och med att våra svenska elitlag innehåller så många förare från så många olika länder, som alla är beroende av att förtjäna sitt levebröd genom att köra för de klubbar de har kontrakt med, så påverkas indirekt även en massa andra klubbar. Detta gäller både i Sverige och utomlands. Beslutet om konkurs är därför en stor sak. Jag är på intet sätt insatt i detaljerna kring den uppkomna situationen men någonstans någon gång har ansvarslösa beslut fattats. Det har framförts kritiska synpunkter på SVEMO:s agerande. Jag har lite svårt att förstå detta. Såvitt jag begriper det hela har SVEMO agerat utifrån det regelverk som finns och konstaterat att Smedernas ekonomiska situation inte medger elitlicens för 2010. Dessa regler bör ju rimligtvis vara väl kända för varje seriös förening. Den uppkomna situationen kan ju knappast ha uppstått plötsligt.

Nu är den trista situationen ett faktum och det är ju föga konstruktivt att leta syndabockar. Det jag hoppas är att dessa tråkigheter inte kommer att upprepas. Vad kan då göras för att undvika att det händer igen? En generell sänkning av förarnas ersättningar tror jag personligen inte är någon realistisk eller ens önskvärd väg att gå. Vi har att göra med hårt arbetande yrkesmän som för ett synnerligen kringflackande och föga glamoröst liv när de åker kors och tvärs i Europa för att jobba för olika klubbar. Förutom att de utsätter sig för stora risker har de dessutom ansvar för en massa medarbetare som får sin försörjning genom förarnas insatser. Dessutom kostar ju cyklar och all kringutrustning stora summor. Jag anser att våra speedwayåkare är värda varenda krona de kan tjäna in.

Det går kanske att minska andra kostnader men jag tror mer på att försöka öka intäkterna. Sponsorer spelar naturligtvis en betydande roll men här kan faktiskt vi speedwayälskare också göra en insats. Någon större höjning av entréavgifterna är kanske inte realistisk. Det skulle kunna resultera i att en del avstår från att besöka våra arenor. Inget vunnet med detta alltså. Ett bättre alternativ är då att försöka öka intresset för sporten. Här har vi alla ett kollektivt ansvar. Genom att själva gå på så många evenemang som möjligt och samtidigt försöka locka med oss vänner och bekanta som ännu inte, av någon oförklarlig anledning, fått upp ögonen för sportens tjusning kan vi hjälpas åt att sprida intresset och härigenom öka publikintäkterna. Det är faktiskt inte svårt att få folk intresserade. Vår egen familj är ett talande exempel på detta.

Så till slut alla speedwayvänner, låt oss alla se framåt och söka konstruktiva lösningar.

Bästa speedwayhälsningar

Mikael

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>