Tippningsregler 2012

Tippningsstruktur och deadline

Tippningen ska lämnas i form av kommentar eller mail före 19:05 (05:05 för första tävlingen) på tävlingsdagen. Kommer den in efter detta kommer den inte tas med i beräkningarna.

Tippningen ska bestå av de åtta förare som tipparen tror kommer ta sig till semi final. Av dessa åtta ska fyra finalister väljas ut. Allt som oftast brukar dessa markeras med ett (F), efter sitt namn.

Exempel: Gollob (F), Andersen (F), Jonsson, Harris, Crump (F), Holder, Lindgren (F), Hampel

Poängutdelning

Varje tippare tilldelas poäng i proportion till hur många förare de lyckades förutspå skulle nå semifinalen. Sex rättippade förare ger exempelvis sex poäng osv. Vidare tilldelas tipparen en extra poäng för varje korrekt tippad finalist. De tre bästa tipparna tilldelas också bonuspoäng. Ettan får tre bonuspoäng, tvåan får två och trean får ett. I första hand är det antal rätt semifinalister som räknas. Skulle två eller fler tippare hamna på samma antal semifinalister så vinner den av dessa som hade flest rätt finalister. Skulle även dessa vara lika så vinner den som hade en förare ’närmast’ topp åtta. Skulle exempelvis en tippare ha tippat en förare som hamnade på nionde plats vinner denna över någon vars ’närmsta’ förare kom tia. Skulle även dessa vara identiska så tilldelas tipparna lika många poäng.

Bonuspoäng belönas också till de som lyckas tippa sju eller åtta semifinalister rätt. Sju rätta semifinalister belönas med två bonuspoäng och åtta belönas med fyra. Fyra korrekta finalister belönas också med två bonuspoäng. Skulle en tippare lyckas få alla rätt (alltså åtta semifinalister och fyra finalister) kommer hon belönas med 10 bonuspoäng.

Ytterligare tre bonuspoäng kommer delas ut efter tävlingarna i Prag, Gorzow, Cardiff och Torun. Dessa kommer gå till den som upp till tävlingen i fråga fått det enskilt bästa resultatet. Dessa resultat ”nollställs” varje gång dessa bonuspoäng delas ut.

5 comments to Tippningsregler 2012

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>