Speedways sommarprojekt: En studie av domsluten i GP

I och med den kontroversiella situationen under årets GP i Prag mellan Tomasz Gollob och Andreas Jonsson var det många inom speedwayvärlden, både fans och experter, som hävdade att det var typiskt av polska domare att döma till fördel för en polsk förare. Personligen sätter jag mig allt som oftast på tvären mot uttalanden som dessa, då jag finner dem på tok för svepande och i vissa fall på gränsen till främlingsfientliga. Något som slog mig dock var att det inte var någon som kunde bidra med några exempel eller statistik som tydligt påvisade att just polska domare är jäviga och ofta dömer till för del för sina ”egna” förare. Jag fick då idén till ett projekt jag skulle kunna ta tag i när jag hade gott om tid; sammanställa min egen statistik över de domslut som fattats i GP-tävlingar under de senaste åren för att sedan kunna se om det faktiskt fanns något statistiskt underlag för de uttalanden som gjorts om polska domare, samt se om vi kan se några andra eventuella och intressanta trender. Efter en tids arbete kan jag inom mycket kort börja dela med mig av resultaten.

Studien sträcker sig från början av 2007 fram till dagsläget. Anledningen till att jag börjar just där är att det är så långt bak jag kan hitta information om vem som var domare i vilken tävling. Det finns för somliga av tävlingarna från 2006, men långt ifrån alla, och i och med det kan jag inte ta med den säsongen i beräkningarna.  Länk till sidan med denna information hittar ni här, och det är även från denna sida jag tagit information om när uteslutningar har skett.

Det är just uteslutningar hela studien fokuserar på. Jag har tittat på alla de uteslutningar som skett i dessa tävlingar, kollat vem som dömt, vilka som var inblandade, vem som fick fördel och huruvida deras bedömning var korrekt. Jag har också ner från vilka länder de inblandade kom ifrån för att kunna se huruvida vi kan se någon tendens hos en domare att döma för eller emot någon specifik nationalitet.

Nedan har vi ett par exempel på hur jag kommer ställa upp utvärderingen av en uteslutning. Först har vi heatnumret och sedan har vi de inblandade. Den som fick fördel av domslutet (alltså den som inte blev utesluten) är skriven i fetstil. Sedan har vi min och familjens bedömning för huruvida domslutet var korrekt. Är det korrekt kommer det så som ”OK”. Om det inte är solklart huruvida domslutet var korrekt kommer det stå skrivet som ”tveksamt”. Är det uppenbart fel markeras det helt enkelt ”Fel”. Om det var tveksamt men det lutar åt något håll kommer det stå som ”tveksamt (OK/Fel). Till sist ser vi vilka länder förarna i fråga var från. Landet som fick fördel står alltid först.  Givetvis kommer jag också skriva vart tävlingen gick, vilken i ordningen den var och vem som dömde. Här ser ni ett par exempel på hur det kan se ut:

11. Dryml/Crump Tveksamt  AUS vs. TJE

20. Iversen/Harris OK   GB vs. DK

13. Lindgren (solo)

När en uteslutning markeras som solo betyder det att föraren gick omkull på helt egen hand. Alltså är det inget att ta med i kalkylen då dessa uteslutningar är kull komligt neutrala. Skulle det ha skett mer än en uteslutning i ett heat kommer bägge incidenterna stå med, markerade som a) och b). Efter varje säsong kommer jag göra en sammanställning över de olika domarna, deras insatser samt några eventuella tendenser som vi kan se hos dem. Om vi missat någon uteslutning eller om ni har protester till hur vi utvärderat den är det bara att höra av sig så tar vi en andra titt. Var dock beredd på att ge goda argument för din uppfattning och att det inte är säkert att vi ändrar vår slutsats även efter en andra titt.

Så på så vis kommer det hela gå till. Målet med det hela är att förhoppningsvis slå hål på myten att polska domare har en tydlig tendens att döma till fördel för polska förare, samt ge ett statistiskt underlag att referera till i framtida diskussioner. Inom de närmaste dagarna hoppas jag kunna ge er mina fynd från det första året i fråga, 2007. Vi ses då!

1 comment to Speedways sommarprojekt: En studie av domsluten i GP

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>